Ski Rider Hotel Motel, Perisher Valley

Ski Rider Hotel Motel

Ski Rider Hotel Motel - Perisher Valley

REGION: Snowy Mountains, Perisher Valley
ACCOMMODATION TYPE: Hotels and Motels
ADDRESS: Kosciuszko Road, Perisher Valley, NSW, 2624
PHONE: 02 6456 1100


No extra information available on Ski Rider Hotel Motel - Perisher Valley


Search Accommodation
Keyword Search
Region


Suburb


Accommodation Type


Click To Search Accommodation