Happy Days Motor Inn, Maffra

Happy Days Motor Inn

Happy Days Motor Inn - Maffra

REGION: Gippsland, Traralgon
ACCOMMODATION TYPE: Hotels and Motels
ADDRESS: 9 Newry Road, Maffra, VIC, 3860
PHONE: 03 5145 1751


No extra information available on Happy Days Motor Inn - Maffra


Search Accommodation
Keyword Search
Region


Suburb


Accommodation Type


Click To Search Accommodation